Baba Eşinin ve Çocuklarının Fitresini Vermek Zorundamı?

Nisaba malik olan bir mü’min hem kendisi, hem bunak ve mecnun olan evladı,
hem küçük yaşta olan çocukları ve hem de hizmetinde bulunan köle ve cariyeleri için fitre
sadakasını vermekle yükümlüdür. Köle ve cariyeleri müslüman olmasalar da, bunlar için
fitre vermesi yine vacibdir. Fakat ticaret için olan köle ve cariyelerden ötürü fitre vermek
gerekmez. Çünkü bunlar zekata bağlıdırlar. Bir maldan hem zekat, hem de fitre vermek
olmaz. Bunlar birleşmez.
Yukarıda açıklandığı gibi, İmam Muhammed’e göre, zengin olan çocuklar için de fitre
sadakası vermek babalarının malına düşen bir borçtur. Fakir bir çocuğun babası ölmüş olursa veya fakir düşerse, dedesi (babasının
babası) nisaba malik ise, çocuğun babası yerine geçer ve fitre sadakasını verir. Bununla
beraber sahih görülen bir görüşe göre, bu çocuk için fitre vermek dedesi üzerine vacib
olmaz.
Bir kimse, kendi zevcesinin ve akıl sağlığı yerinde büyük evladının fitre sadakasını
vermekle yükümlü olmaz. Çünkü bunlardan her biri kendi başına tasarruf hakkına sahib
mükellef kimselerdir. Onun için bunlardan her biri nisaba malik ise, zekatını kendi
malından vereceği gibi, fitre sadakasını da kendi malından vermekle yükümlüdür. Aynı
zamanda sadakalarda bir ibadet manası vardır. Koca, zevcesine ait bir ibadet görevini
yüklenmek için evlenmemiştir.
Bir kimse, zevcesinin veya büyük yaştaki evladının fitrelerini onların izinleri ile
kendi malından verecek olsa yeterli olur. Bunlar kendi idaresinde ve geçimi altında
bulundukları takdirde izinleri olmaksızın vermesi de yeterlidir. Çünkü bu durumda adet
bakımından izin var sayılır. Aile arasında bulunan diğer şahıslar hakkında da hüküm
böyledir. Gerçek yönden veya adet bakımından izin gereklidir. Çünkü fitre sadakasında
niyet bulunmalıdır, niyetsiz verilemez. Böyle bir izin ise, niyet yerine geçer.
(İmam Şafiî’ye göre, zevcenin fitre sadakası, kendisi zengin olsa bile, kocasına aittir.
Kendilerine ücret tayin edilmeyen hizmetçiler hakkında da hüküm böyledir.)
Bir kimse, kendi geçimi altında bulunsalar bile, babasının ve annesinin fitre
sadakasını vermekle yükümlü değildir. Baba fakir olduğu halde mecnun ise, fitresini
vermek zorundadır.

KAYNAK ÖMER NASUHİ BİLMEN (BÜYÜK İSLAM İLMİHALİ)

18 Görüntüleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir