Gece tırnak kesmek caizmidir?

Soru: Gece tırnak kesmek doğru değildir, deniliyor, Siz ne dersiniz?


Cevap: Bu soru Harünü’r-Reşid tarafından İmam Ebu Yusuf’a sorulmuş. O, “caizdir” diye cevap vermiş. Kendisine delil sorulmuş, “el-Hayrü la yüahharu= Hayır, te’hir olunmaz” Hadis-i Şerifini haber vermiştir.(Feteva-i Hindiye c.5,s. 358)Bu fetvaya uygun olarak gece tırnak kesilebilir, sünnet olan cuma gecesi ve cuma günü cuma namazından önce tırnak kesmektir.

63 Görüntüleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir