Ücretle Kuranı Kerim Okunurmu?

Hayatta bulunan veya vefat etmiş bir mü’min için para karşılığı Kur’an okutmak caiz değildir. Ücretle okunacak Kur’an’a sevap hasıl olmaz ki başkasına bağışlayabilsin. Peygamber Efendimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde, “Kur’an’ı okuyunuz, fakat onun karşılığında (bir ücret alıp) yemeyiniz” buyurmuştur. (Hukuk-ı İslâmiye ve İstılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, c. 5, s. 190-191)
  Esasen bu mevzu üzerinde alimlerden bir kısmı tarafından ihtilaf vaki olmuştur. Şam Müftüsü Mahmud Hamza, ücretle Kur’an okumayı tecviz etmiş; belirtilen ücretin alınabileceğini, ücret belirtilmemiş olursa ecr-i misil olarak kırk dirhemin verilmesini beyan etmiştir. Bu fikirlerin hülasası “Ref’ul-ğışave an cevazi ahzil ücreti alettilâve” adlı bir risalede toplanmıştır.
  İbni Abidin merhum ise bunun aksi olan bir görüşü müdafaa etmiş ve okunan Kur’an karşılığında ücret almanın caiz olmadığını “Şifaü’l-alîl” ve bellül-ğalil fi hukmi’l-vasiyyeti bi-hatemât-i ve’t-tehlîl” adlı risalesinde açıklamıştır. (Hukuk-ı İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu, c. 5, s. 191) Hatta bu mevzuda yapılacak vasiyetin caiz olmadığını, Kur’an okuyarak para alanın da parayı verenin de günahkâr olacaklarını ifade etmiştir. (İbni Abidin, c. 1, s. 687)

22 Görüntüleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir