Yılan öldürmek Caizmi?

Soru: Yılan öldürmenin iyi veya kötü olup olmadığının açıklarmısınız?
Cevap: Bu husustaki hükümler değişiktir. Yılanın durumuna, cinsine ve mahalline göre farklı hükümler bulunmaktadır. Bazı istisnai hükümler hariç, yılan öldürmek günah değildir. Bu mevzuda faydalı olur düşüncesi ile birkaç Hadisi Şerif mealini aşağıya aktarıyorum:
a) “Kim bir yılanı veya akrebi öldürürse, sanki bir kâfiri öldürmüş gibi sevap kazanmıştır” (Feyzü’l-kadir c. 6, s. 192)
b) “Kim yılanı öldürürse ona yedi (türlü) hasene vardır. Kim de keleri öldürür ise, ona bir (çeşit) hasene vardır (Feyzü’l-kadir, c. 6, s. 192)
c) “Bir meskende yılan zuhur etse, ona “Nuh aleyhisselâm ve Süleyman aleyhisselâm ile yaptığınız ahid sebebiyle bize eza vermemeni dileriz” deyin. Şayet tekrar (görünmekte devam) ederse onu öldürünüz” (Tuhfet’ül-ahvezi, c. 5, s. 62)
d) Aişe (ra)’dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: (Resulullah sav) sırtında iki beyaz çizgi bulunan (yılan)ı öldürmeyi emretti. Zira o, gözü (köreltmek) ister ve hamileye (zararı) dokunur. (Müslim, c. 7, s. 37)

850 Görüntüleme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir